Партньори

Партньори

Търговските и технико-научните сътрудничества на TREELIUM с други компании представляват ценен ресурс с взаимни предимства, които варират от производствени начинания до съвместно участие в проекти за Изследване и Разработка, едновременно в индустриален и в обществен контекст.

Активностите и основните ценности на посочените по-долу партньори са в унисон с философията и принципите, избрани от TREELIUM, и те допринасят съществено за постигането на множеството цели, към които се стреми самата компания.

TREELIUM популяризира и разпространява своите продукти само чрез оторизирани търговски представители, които предварително са преминали през специфично фирмено обучение. Това гарантира на крайния клиент на компанията прозрачност и професионализъм на презентацията и продажбата на нейните продукти.

TREELIUM освен това провежда произволни проверки на монтажниците си, за да удостовери нивото на качество на монтажа и поддръжката на продаваните продукти.

Log in or Sign up

real
time web analytics