Изследвания и разработки

Изследвания и разработки

В последните години, екипът довел до създаването на T-Sonic, е провел безброй изследвания и експерименти в областта на енергията и обработката на водата.

Тези усилия позволиха разработката на продукти, които сега TREELIUM представя на пазара, демонстрирайки каква важна част от стратегията на компанията са изследванията.

Въпреки, че предлага вече много иновативни идеи, TREELIUM продължава да инвестира в изследвания и разработки едновременно с човешки и финансови ресурси, за да открие нови области на приложените на техните съществуващи продукти и да разработи нови за в бъдеще.

 

Вижте още информация в следните документи:

Certification of Performance T-Sonik OM ENG

Certificato di Compatibilita ENG

Certificazione Performance T-Sonik PW ENG

TREELIUM SA_studio attivatore_rev1_0_T-SONIK GH_ENG

TREELIUM SA_studio attivatore_rev2_0_MICROBOLLE_ENG.pdf

Allium Chromosome Aberration Test for Evaluation Effect of Cleaning Municipal Water with Constructed Wetland (CW) in Sveti Tomaž, Slovenia

Chromosome damage studies in the onion plant Allium cepa L.

Gli Ultrasuoni E L'Acqua.

Log in or Sign up

real
time web analytics