За нас

За нас

Еко систем груп е компания, изцяло насочена към иновации, подобряващи качеството на живот, посредством високо технологични решения. Продуктите, които предлагаме, увеличават продуктивността чрез оптимизиране на процесите, намаляване на потреблението и защита на заобикалящата ни среда. 

В България ние сме ексклузивен представител на Швейцарската компания Трийлиум, водеща в инвестиции, изследвания и разработки едновременно в сферата на човешките и икономически ресурси за откриване на нови области на приложение на съществуващи продукти и в създаването на нови такива за бъдещето.

TREELIUM е швейцарска компания, родена от бизнес идеята на една група, която работи в световен мащаб от много години в сферата на търговията със сурови материали и индустриални продукти.

С нарастването на осведомеността на групата за новите технологии, насочени към предизвикателствата на заобикалящата ни среда, се създаде екип от експерти, способни да разработват иновативни продукти, като резултат от многогодишни изследвания и разработки в областта на възобновяемите енергии и хидродинамичната физика, приложени в индустриални и обществени процеси.

Мисията на TREELIUM е да увеличи продуктивността чрез оптимизиране на процесите, намалявайки потреблението и защитавайки околната среда.

TREELIUM се утвърди като идеалния партньор в доставката на системи и приложения в един глобален пазар, където постоянните технологични иновации са основата на едно устойчиво икономическо развитие.

Log in or Sign up

real
time web analytics